Skip to main content

La ciutadania pot participar en la modernització de l’administració electrònica per simplificar-la i fer-la més eficient

By 23 gener, 2023

Fuset explica que “s’actualitzarà el marc normatiu i es basarà en l’èxit i l’experiència de l’administració local digital més madura d’Espanya

L’Ajuntament ha obert ja el procés de participació ciutadana per a la modernització de l’Ordenança de l’administració electrònica vigent des de fa 10 anys.

Ho ha anunciat el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, qui ha explicat que “la modificació de l’actual ordenança, aprovada en 2012, part de l’actualització de les referències normatives en la qual es basava”. “També buscarà plasmar normativament la realitat d’un ajuntament referencia en administració electrònica com demostra el fet que 2 de cada 3 instàncies que arriben a l’Ajuntament ja són digitals i l’últim estudi comparatiu que presentava a València com l’administració local digital més madura d’Espanya”.

El regidor Pere Fuset ha informat que esta consulta pública, que estarà oberta fins a mitjans de febrer, “és una mostra de l’aposta per la participació ciutadana del govern de Joan Ribó en una matèria en que València és capdavantera“; i ha recordat que la ciutadania pot fer arribar els seus comentaris i propostes per registre d’entrada, des de la Seu Electrònica o per correu electrònic. Tota la informació sobre el procediment es troba disponible a https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/MTU2.AvOvTok.

Segons ha explicat el regidor, la nova ordenança, inspirada en el treball de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), recollirà canvis normatius com la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les seues normatives de desenvolupament. D’igual manera s’ha tingut en compte l’experiència ja consolidada amb la Plataforma Integrada d’Administració Electrònica (PIAE) de l’Ajuntament de València i el “èxit d’una seu electrònica que és la finestreta de tramitació majoritària per a la ciutadania amb dos terços de les instàncies en format digital per damunt de les de paper”.

Reducció de càrregues administratives i de simplificació dels procediments

Entre els objectius d’esta ordenança estan “regular les condicions i implicacions jurídiques de l’ús de les tecnologies de la informació a l’activitat administrativa, a les relacions entre l’Ajuntament de València i la resta de les entitats integrants del sector públic local, així com en les relacions amb la ciutadania per a la garantia dels seus drets”. “Igualment es vol establir els drets i deures que regeixen les relacions establertes per mitjans electrònics entre la ciutadania i l’Ajuntament de València així com els principis reguladors de la incorporació dels tràmits i dels procediments administratius municipals a la tramitació per via electrònica, amb criteris de transparència, economia, eficiència i eficàcia”, ha afegit Fuset.

L’edil ha manifestat que “la nova ordenança, sense deixar arrere a ningú, recollirà el canvi cultural en la societat respecte a l’ús de dispositius i mitjans electrònics”. I ha afegit que es tindrà en compte “la maduresa interna en l’ús de l’administració electrònica, preveient que davant nous canvis en normatives, procediments o en els propis processos de contractació, subvencions, etc. s’implante una cultura de reducció de càrregues administratives i de simplificació dels procediments, per a buscar major agilitat i posar-lo més fàcil a la ciutadania”.

Per últim, el regidor ha recordat que només en 2022, i segons les estimacions de la fórmula de cálcul de la FEMP, l’administració electrònica municipal va estalviar més de 23 milions d’euros a la ciutadania.