Skip to main content

Oficina de Ciutat Intel·ligent

Les competències de ciutat intel·ligent les va estar realitzant el servici d’informàtica des de l’inici, donada la importància i evolució d’esta temàtica en les ciutats i la importància de la gestió centralitzada de les TIC també en l’àmbit no administratiu, l’equip de govern va decidir crear l’Oficina de Ciutat Intel·ligent al febrer de 2018 com a servici municipal propi.

Què és una Ciutat Intel·ligent?

En són molts i molt diversos els conceptes què definixen una ciutat intel·ligent.

Des de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent, creiem que la següent definició arreplega en un únic paràgraf els principals atributs d’una ciutat sostenible i innovadora:

“Una Ciutat Intel·ligent i Sostenible és una ciutat innovadora que aprofita les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i altres mitjans per a millorar la qualitat de vida, la competitivitat, l’eficiència del funcionament i els servicis urbans, alhora que s’assegura de que respon a les necessitats de les generacions presents i futures pel que fa als aspectes econòmics, socials, mediambientals i culturals

UNE 178201:2016

Ciutats Intel·ligents. Definició, atributs i requisits.

Des de l’Oficina volem convertir València en Intel·ligent ajudant als servicis i actors del nostre entorn socioeconòmic a emprar la tecnologia per a resoldre problemes públics i aconseguir una millor qualitat de vida per a la ciutadania.

Història

2014

Plataforma VLCi

Llançament del Portal de Transparència i Dades Obertes

2015

Quadre de Comandament e Indicadors

Integració del SerTIC

Integració de Mobilitat Sostenible

2016

Llançament Certificació ISO37120: nivell Platí

València al Minut

Integració EMT

2017

Integració del Servici de Enllumenament

Integració dels pàrquings públics

2018

Creació de la Oficina de Ciutat Intel·ligent

Comença IMPULSO VLCi (2018-2021)

Integració del Servici de Coordinació en la Via Pública i Manteniment d’Infraestructures

2019

Comença el Projecte Connecta VLCi

Certificació ITU-L.1603

9º Setmana de les Normes Verdes

2020

Quadres de Comandament de suport Coronavirus

Web d’informació ciutadana coronavirus.valencia.es

Plataforma de Ciutat amb funcionalitats avançades

Direcció del Grup de treball de la UIT “Plataformes de Ciutat”

Direcció del Grup de treball de la UIT de resposta al COVID

incorporació al grup de direcció de la RECI

2021

Desplegament de punts WiFi4EU

Publicació “Digital Solutions for Integrated City Management and Use Cases” del Grup temàtic Plataformes de Ciutat (U4SSC)

1er Congrés Smart City

Competències

Aquesta Oficina naix en la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 16 febrer de 2018.

Per decret del tinent d’Alcalde es va disposar la creació de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent amb les competències següents:

1

ASSESSORAR, ORIENTAR I INFORMAR

en el model de ciutat intel·ligent i en les diferents estratègies municipals en l’àmbit de la Ciutat Intel·ligent i Connectivitat.

2

COORDINAR I DIRIGIR

l’anàlisi, disseny i gestió de projectes de Ciutat Intel·ligent.

3

DIRECCIÓ DE PROJECTES

Informàtics d’Internet de les Coses, introducció de les TIC en els servicis públics i transformació digital.

4

DISSENY, CONTROL I MANTENIMENT

de l’arquitectura tecnològica que assegura la connectivitat a la ciutadania.

5

GESTIÓ I RESPONSABILITAT

de la Plataforma de Gestió Integrada de Ciutat Plataforma VLCi.

6

DIRIGIR I COORDINAR LA INTEGRACIÓ I LA COMPATIBILITAT

funcional dels projectes amb els sistemes informàtics i les tecnologies de la Ciutat Intel·ligent.

7

COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ I COORDINACIÓ

d’iniciativa i programes de finançament d’I+D en l’àmbit de la Ciutat Intel·ligent.

8

ELABORACIÓ DE METODOLOGIES I NORMATIVES DE TREBALL

referides a la introducció de les TIC en els servicis públics.

9

COORDINAR AL PERSONAL TÈCNIC

en les actuacions relatives a la posada en marxa de projectes i la seua posterior explotació, manteniment i continuïtat de funcionament.

10

FORMACIÓ DE NOUS PRODUCTES I TECNOLOGIES

en el seu àmbit d’actuació.

Visió de futur

Projectes relacionats amb la gestió intel·ligent i el compliment de l’agenda urbana València 2030.