Skip to main content

Smart City València publica els quadres de comandament sobre l’evolució de la ciutat en temps real

By 16 juny, 2023

La ciutadania pot consultar els resums i extractes de tota la informació en la web València al Minut

El quadre de comandament unificat de València integra més de 1.200 indicadors de la ciutat

Smart City València publica els quadres de comandament sobre un ampli espectre d’aspectes de la ciutat, que poden ser coneguts en temps real i que permeten monitorar l’evolució urbana basada en dades. Es tracta d’un conjunt d’eines que permeten accedir a un conjunt coherent d’indicadors sobre diferents aspectes de gestió, i que faciliten la presa de decisions.

Amb esta iniciativa, el servici municipal de Ciutat Intel·ligent contínua impulsant la transformació digital de València mitjançant l’accés a dades de tota mena en temps real, com per exemple quines línies de l’EMT tenen més usuaris o on hi ha major trànsit ciclista, entre altres.

Estes dades optimitzen la presa de decisions i promouen la sostenibilitat. Amb això, València es posiciona com una ciutat innovadora que utilitza la tecnologia i les dades per a millorar la qualitat dels servicis municipals per a la ciutadania. El servici inclou també informació econòmica, com ara les dades sobre els pressupostos municipals, la gestió de la despesa corrent, el període mitjà de pagament a proveïdors o el rendiment administratiu.

El quadre de comandament unificat de València, que va ser creat en 2015, integra més de 1.200 indicadors de la ciutat i dels diferents servicis municipals, els quals proporcionen una visió integral i precisa del rendiment i eficàcia dels servicis municipals. Posteriorment, amb l’arribada de la pandèmia, es va crear el Quadre de Comandament de Ciutat com a resposta a la crisi sanitària, i que actualment és una innovació que està en constant millora i creixement mitjançant les aportacions i propostes dels diferents servicis municipals. Esta plataforma permet al personal tècnic municipal i a l’equip gestor visualitzar en temps real les principals mètriques i indicadors en àrees tan diverses com medi ambient, trànsit, administració electrònica o contaminació acústica, entre altres, amb l’objectiu de proporcionar una visió clara i actualitzada de la ciutat i afavorir una resposta ràpida i eficient a qualsevol canvi o desafiament.

Tal com ha explicat el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica en funcions, Pere Fuset, “València ja compta amb quadres de comandament smart city, que permeten fer un seguiment en temps real de molts ítems de la ciutat”. Fuset ha recordat que totes eixes dades estan disponibles “tant per a l’equip de Govern com per a l’oposició, i permeten fer una gestió basada en dades, no sols en percepcions; de manera que es puga incidir en les polítiques mesurant l’avanç en cadascun dels ítems plantejats”. La ciutadania pot consultar els resums i extractes de tota esta informació en la web València al Minut.