Una de les funcions de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent és la col·laboració en la transformació dels Servicis Municipals. Concretament, en la confecció de quadres de comandament per a ús del personal municipal, amb l’objectiu de prendre millors decisions per a la gestió i sostenibilitat mediambiental i econòmica del municipi.

L’Oficina de Ciutat Intel·ligent lidera diferents equips, d’estratègia de ciutat i integració de sistemes d’informació, que ajuden als servicis municipals corresponents a definir indicadors clau de rendiment que permeten mesurar el funcionament dels servicis que l’Ajuntament presta a la ciutadania.

Projecte

Projecte VLCi

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

Quadre de comandament

unificat

Des de principis de 2015, es disposa d’un quadre de comandament de ciutat amb més de 750 indicadors de ciutat i dels distints servicis municipals que s’integren progressivament en la plataforma.

Quadre de comandament

de gestió de servicis

Este Quadre de comandament Integra informació econòmica de gran importància en la presa de decisions del consistori com els Pressupostos municipals, la gestió del Gasto Corrent, el Període mitjà de Pagament a Proveïdors i el PIAE.