Skip to main content

Per què València és líder en KPI de ciutats intel·ligents

By 10 maig, 2021maig 18th, 2021
Foto Mike Walker
Foto Mike Walker

Cada dia la nostra ciutat s’enfronta a una àmplia gamma de desafiaments complexos, alguns de naturalesa interna i altres exògens, com els provocats per la pandèmia COVID-19 que han posat en relleu la urgent necessitat d’estar adequadament preparats per a mitigar els impactes de les pandèmies i altres amenaces futures.

La transformació de València com a espai de convivència segur i sostenible, centre econòmic atractiu i socialment equitatiu, és una tasca enormement complexa que requereix la col·laboració d’un gran nombre d’actors. Ciutadans, empreses, associacions i institucions són actors clau en aquest model de “Ciutat Intel·ligent i Sostenible” que cerca, des d’una perspectiva global, millorar l’eficiència, la vida de les persones, el nostre medi ambient, la inclusió social, la sostenibilitat i la resiliència davant les amenaces externes.

En 2015, aquest procés de reflexió estratègica ens va portar a encapçalar el desenvolupament de la norma UNEIX 178201 “Ciudades Inteligentes: Definición, Atributos y Requisitos” publicada en 2016 per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). UNEIX 178201 va ser desenvolupada per a definir els atributs que una ciutat ha de tindre i quins requisits ha de complir per a ser considerada una Smart City. Vam poder aprofitar aquesta experiència en la nostra contribució al desenvolupament de la norma de la Unió Internacional de Telecomunicacions ITU-T Y.4200 “Requisits per a la interoperabilitat de les plataformes de ciutats intel·ligents”.

Seria massa llarg reflexionar ací sobre tots els nostres projectes de transformació i els seus resultats, però la següent il·lustració resumeix la nostra evolució com a Ciutat Intel·ligent Sostenible, així com els nostres pròxims desafiaments en el curt i mitjà termini.

Durant diversos anys hem estat col·laborant estretament amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), l’organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en la definició de criteris i mecanismes d’autoavaluació que utilitzen indicadors clau de rendiment (KPI) per a quantificar la contribució de les TIC a aconseguir ciutats més intel·ligents i sostenibles. Aquest treball ha establit un marc de referència per a ajudar les ciutats a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Els KPI fruit d’aquest marc de referència –enfocats a mesurar la intel·ligència i la sostenibilitat d’una ciutat- han sigut desenvolupats en col·laboració amb la UIT, la Comissió Econòmica per a Europa (CEPE) i altres 15 socis de les Nacions Unides que impulsen la Iniciativa De Ciutats Intel·ligents Sostenibles (U4SSC). Aquests KPI serveixen com a marc de referència perquè les ciutats mesuren la seua pròpia eficiència i sostenibilitat, així com un punt de referència per a comparar-se amb altres ciutats de tot el món.

Gràcies a la col·laboració de pràcticament tots els departaments municipals de València i a la coordinació de la nostra Oficina Smart City, vam recollir la certificació que verifica que aquestes dades s’han recollit d’acord amb la Metodologia proposada per U4SSC. Amb aquesta verificació, València ha consolidat la seua posició com una de les primeres ciutats d’Europa, i del món, per a mesurar el seu progrés cap als ODS de forma estandarditzada.

Els resultats d’aquest procés, que abasta 22 dimensions i 91 KPI, estan disponibles en la pàgina web d’U4SSC i en la web municipal Smart City Office de València en format obert. Aquests KPI estableixen un marc de referència que, juntament amb altres indicadors, ens permetrà monitorar i avaluar el nostre progrés cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible i comparar objectivament el nostre desenvolupament amb altres ciutats pròximes.

Desitge agrair a tot el personal de l’Ajuntament de València i dels departaments municipals el seu compromís amb un objectiu tan important per a la nostra ciutat. També m’agradaria donar les gràcies a l’equip i als directius de la UIT/U4SSC per la seua inestimable col·laboració i suport en totes les fases d’aquest procés.

En aquest entorn de canvi continu, continuem abordant desafiaments significatius. Continuem evolucionant la nostra estratègia Smart City, equipem la nostra plataforma de la ciutat amb noves funcionalitats avançades, avaluem l’impacte de nous paradigmes com la intel·ligència artificial, millorem la nostra resiliència davant les amenaces, i avancem en la transformació digital del nostre Ajuntament.

A través de la col·laboració i el compromís compartit podrem garantir que València s’enfortisca com a espai de convivència segura, i com a centre econòmic i social atractiu, oferint cada vegada millors serveis als seus ciutadans i millore la nostra sostenibilitat en línia amb els ODS.