Skip to main content

Indicadors de Ciutat

Indicadors basats en la norma ISO 37120 “Desenvolupament sostenible en les ciutats. Indicadors per als servicis urbans i la qualitat de vida”.

Esta norma internacional definix i establix metodologies que guien i mesuren l’exercici dels servicis municipals i el benestar de la ciutadania.