Skip to main content

Indicadors clau d’acompliment per a ciutats intel·ligents i sostenibles

La iniciativa de les Nacions Unides U4SSC (Units per les Ciutats Intel·ligents i Sostenibles) crea aquests Indicadors Clau d’Acompliment (KPIs) en el context de les ciutats intel·ligents i sostenibles i els Objectius de Desenvolupament  Sostenible.

El conjunt d’aquests indicadors s’estructura entorn de tres dimensions que es corresponen amb els tres pilars de la sostenibilitat: l’economia, el medi ambient, i la societat i la cultura. De manera que cadascuna d’aquestes dimensions aporta una visió desagregada del progrés, i, quan s’exposen en conjunt, proporciona una visió global d’una ciutat intel·ligent i sostenible.

Els resultats d’aquests indicadors contribueixen a mesurar el progrés cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En oferir un conjunt comú per a mesurar el rendiment de la ciutat permet comparar el rendiment de les diferents ciutats intel·ligents i sostenibles, donant peu a la divulgació de bones pràctiques i a la determinació de normes comunes i estandarditzades per a la consecució dels ODS.