Skip to main content

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS són les sigles per als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els Objectius de desenvolupament sostenible són el pla mestre per a aconseguir un futur sostenible per a tots. S’interrelacionen entre si i incorporen els desafiaments globals als quals ens enfrontem dia a dia, com la pobresa, la desigualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, i la pau i la justícia. Per a no deixar a ningú arrere, els ODS comporten un esperit de col·laboració i pragmatisme per a triar les millors opcions a fi de millorar la vida, de manera sostenible, per a les generacions futures. Proporcionen orientacions i metes clares per a la seua adopció per tots els països de conformitat amb les seues pròpies prioritats i els desafiaments ambientals del món en general.
L’Assemblea General de l’ONU va adoptar al setembre de 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat.
Els objectius d’esta agenda es monitoritzen a través de l’organització SDSN: Sustainable Development Solutions Network i a Espanya a través de REDS: Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible.

Objectiu 1: Fin de la Pobresa Objectiu 2: Fam Zero Objectiu 3: Salut i benestar Objectiu 4: Educació de qualitat

Objectiu 5: Igualtat de gènere Objectiu 6: Aigua neta i sanejament Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant Objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic

Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructures Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles Objectiu 12: Producció i consum responsables

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes Objectiu 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins Objectiu 15: Vida de ecosistemes terrestres Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

Objectiu17: Aliances per a aconseguir els objectius