Skip to main content

La conversió en zones de vianants de les places de Ciutat Vella incrementa el nombre de transaccions comercials i la despesa

By 23 març, 2023març 30th, 2023

La pujada ha estat especialment important a la plaça del Mercat, seguida de la Reina i l’Ajuntament

La conversió en zones de vianants de les places de la Reina, el Mercat i la plaça de l’Ajuntament ha incrementat el nombre de transaccions comercials realitzades al districte de Ciutat Vella en un 67%. Així es desprén d’un estudi estadístic sobre el nombre de transaccions comercials amb targeta o en terminals de venda realitzat durant els mesos d’agost i setembre de 2022 comparant-los amb els mateixos mesos de 2019.

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, ha explicat que “de la informació i de les dades obtingudes, per tant, podem vore en un primer colp d’ull que, com a mínim, la conversió de les places en zones de vianants no afecta negativament l’evolució de la despesa en els espais reconvertits sinó que, més bé, podria haver-ho afavorit”.

El regidor ha explicat, a més, que “el nombre de transaccions comercials s’ha duplicat en la plaça de la Reina i, en el cas de la plaça del Mercat, s’ha multiplicat per 2’5”. Segons Fuset, “en tot cas, en tot l’entorn de Ciutat Vella, l’augment ha estat d’un 67%, molt per damunt de l’augment reflectit en el butlletí econòmic del Banc d’Espanya per al conjunt del país, que s’estima en 13 punts percentuals”.

L’estudi, realitzat per l’empresa Telefónica dins del contracte que manté amb l’Ajuntament de València i l’oficina d’Smart City, mostra que la pujada ha estat especialment important a la plaça del Mercat, amb un 154%; seguida per la plaça de la Reina, amb un 107%; i per últim se situa la plaça de l’Ajuntament, amb un increment d’un 22%.

Si dividim les dades per les categories de botigues i comerços, destaquem especialment l’afectació sobre el sector de l’alimentació en l’entorn de la plaça del Mercat. Així, el nombre de transaccions es va incrementar en esta plaça en un 183%, 2’84 vegades més que en els mateixos mesos de 2019.

Respecte al sector dels bars i restaurants, les transaccions comercials a la plaça del Mercat han patit un increment del 135’62%, 2’35 vegades més. A la plaça de la Reina, l’increment ha estat del 103’1%, 2’03 vegades més. Per la seua banda, a la plaça de l’Ajuntament l’ascens ha estat del 53’62%.

Pel que fa al sector de la moda, els moviments comercials amb targeta s’han mantingut estables a la plaça del Mercat, s’ha incrementat en un 56’23% en la plaça de la Reina i en un 17’2% a la plaça de l’Ajuntament.

Si tenim en compte l’origen de les persones que realitzen les transaccions comercials, el nombre d’operacions realitzades per persones residents a València ha crescut un 102% a la plaça del Mercat, un 91% a la plaça de la Reina i un 13% a la plaça de l’Ajuntament.

Pel que fa als residents en la província de València, les transaccions comercials s’han incrementat en un 94% a la plaça del Mercat, un 88% a la plaça de la Reina i un 13%, a la plaça de l’Ajuntament.

L’evolució de les operacions comercials de persones residents a d’altres punts de l’Estat ha pujat un 101% a la plaça del Mercat, un 80% a la plaça de la Reina i un 34% a la plaça de l’Ajuntament.

Per últim, les transaccions comercials de ciutadans o ciutadanes de procedència estrangera s’ha incrementat en un 175% en la plaça del Mercat, un 138% a la plaça de l’Ajuntament i un 64% a la plaça de la Reina.

Quant als dies de la setmana, dimecres, dimarts i divendres són, per este ordre, els dies en què més operacions comercials s’han realitzat en les tres places i el seu entorn. Els increments majors es produïxen, també per este ordre, de matinada, de matí i de nit.

L’estudi estadístic de la Regidoria d’Agenda Digital serà lliurada a les regidories de Turisme, Mobilitat i Comerç, entre d’altres, per al seu coneixement. També l’Associació de Comerciants del Centre Històric i la dels venedors del Mercat Central han mostrat el seu interés per conéixer este estudi.