El projecte que es presenta, dotarà a 300 punts d’utilització de la ciutat de València (museus, monuments, empreses turísticas…) de lectors NFC intel·ligents i connectats, estos lectors, que a més podran servir tant per a usos turístics com d’un altre tipus.

Estaran recolzats per una xarxa de 5 oficines d’informació turística intel·ligents, disponibles 24 hores durant els 7 dies de la setmana i 365 dies a l’any, on el turista i visitant podrà consultar informació, adquirir productes turístics o arreplegar les comandes que haja realitzat prèviament o durant la mateixa visita a la ciutat.

Proyecto

IMPULSO VLCi

Servicio

Oficina de Ciudad Inteligente · Fundación Turismo València

Objectius

Este projecte va en paral·lel al projecte presentat també per l’Ajuntament de València de Virtualització de la targeta MOBILIS. Ambdós projectes presenten un desenrotllament complementari que permetrà, quan ambdós estiguen realitzats, dotar a València d’una xarxa de consulta, compra, i consum turístic, així com de la generació d’informació totalment connectada, que aportarà al turista un valor real que es materialitzarà en una major satisfacció del consum en la ciutat, menor impacte del turisme en la mateixa i per tant, derivar en un turisme més sostenible en una ciutat més intel·ligent.