València al Minut

5 Desembre, 2018

AppValència

5 Desembre, 2018

GeoPortal

5 Desembre, 2018

Plataforma VLCi

5 Desembre, 2018

Enllumenat intel·ligent

4 Desembre, 2018

WiFi València

4 Desembre, 2018

Quadres de comandament

4 Desembre, 2018

Certificació ISO 37120

3 Desembre, 2018

Objectius de Desenvolupament Sostenible

1 Desembre, 2018

Turisme intel·ligent

5 Octubre, 2018

Residus urbans i neteja – sensorització de vehicles

5 Octubre, 2018

Dades Obertes

5 Octubre, 2018

Avaluació del acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs)

5 Octubre, 2018

Connecta VLCi

5 Octubre, 2018

Pilot sensors Mercat de Russafa

5 Octubre, 2018

Gestió eficient de Places de Mobilitat Reduïda – Càrrega i Descàrrega – Taxi

4 Octubre, 2018

Gestió del soroll en la Plaça del Tossal

4 Octubre, 2018

Fons social eficaç

4 Octubre, 2018

Sensors mediambientals embarcats EMT

4 Octubre, 2018

Gestió intel·ligent del patrimoni municipal

4 Octubre, 2018

Millores al GeoPortal – Geoservicis Smart

4 Octubre, 2018

AppValència – millores i reutilització

4 Octubre, 2018

Gestió eficient del soroll urbà

4 Octubre, 2018

Xarxa Cívica Local

4 Octubre, 2018

Gestió de residus sòlids i neteja

4 Octubre, 2018

Clàusules Smart

4 Octubre, 2018