Amb este projecte es pretén dotar d’una plataforma informàtica corporativa que permeta integrar els diferents sistemes en què, actualment, introduïxen la informació les àrees que realitzen activitats de camp.

Esta plataforma assegurarà la creació, desenvolupament i posada en marxa d’una ferramenta d’informació horitzontal que permeta garantir una adequada coordinació de l’operativa de camp en relació amb les distintes activitats de manteniment, gestió i inspecció de la ciutat, integrant tota la informació que s’extraga dels vehicles en la Plataforma VLCi.

Projecte

Residus urbans i neteja – sensorització de vehicles

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent · Residus Sòlids

Objectius

  • Augmentar les sinergies entre les diferents àrees municipals que realitzen tasques de camp.
  • Gestionar la informació provinent de les activitats de camp de manera conjunta, facilitant així la comunicació entre les àrees.
  • Evitar duplicitats en l’activitat, fent més eficient la mateixa i evitant molèsties a la ciutadania.
  • Permetre una integració total en una única plataforma la gestió dels manteniments i activitats comunes dels diferents servicis de l’Ajuntament.
  • Facilitar una resposta coordinada i àgil davant de situacions que requerisquen la realització de treballs de camp de manera no programada.
  • Permetre una comunicació més global a la ciutadania sobre les característiques i activitats de l’activitat de manteniment.