El sector públic produïx una gran varietat d’informació interessant per als ciutadania i empreses, com per exemple, informació social, econòmica, geogràfica, estadística, meteorològica o turística i sobre empreses i educació. Esta informació té unes característiques que la fan particularment atractiva per al sector dels continguts digitals, ja que és completa, fiable i de qualitat.

L’obertura de dades del sector públic permet que qualsevol persona o organització puga construir sobre ells una nova idea que resulte en noves dades, coneixements, millorar processos, donar valor afegit als existents o inclús crear nous servicis.

Projecte

Dades Obertes

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

PER A QUÈ I PER A QUI

  • Transparència.
  • Reutilització de la informació pública.
  • Generació i incentivació d’economies.
  • Font d’innovació.

Per a Desenvolupadors. Per a la Ciutadania. Per a l’Administració.