Este projecte permetrà a les organitzacions i institucions locals connectar, compartir informació i fomentar el treball col·lectiu entre entitats i ciutadania.

Consistirà en una plataforma que aglutinarà l’acció de totes les associacions existents a nivell veïnal en la ciutat de València de manera que es puguen generar sinergies.

De la mateixa manera es pretén millorar la comunicació sobre el que ocorre en la ciutat a nivell veïnal, acostar estes a la ciutadania i millorar la gestió relacionada amb l’agenda municipal i cultural de la ciutat i la comunicació amb estes associacions.

Projecte

IMPULSO VLCi

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent · Servici de Participació

Ajudant al teixit social

Permetrà generar indicadors a nivell social, cultural i d’oci de la ciutat. Es disposarà d’una agenda municipal de forma automatitzada i global, amb els esdeveniments georreferenciados i disposar d’un registre d’entitats/asociacions veïnals.

El sistema permetrà la creació del menys 2.000 espais privats (microSites) per a ús de les associacions o col·lectius autoritzats per l’Ajuntament de València.