Instal·lació de 40 dispositius embarcats en autobusos de distintes línies de l’EMT de València per a realitzar mesures de la qualitat de l’aire, així com monitoritzar la temperatura i humitat en la ciutat.

Permetrà disposar de més informació en la plataforma VLCi per al càlcul de l’índex de qualitat de l’aire (ICA) de la ciutat de València.

Actualment este càlcul es basa únicament en les dades que s’obtenen en temps real de les 6 úniques estacions de mesura de qualitat de l’aire existents en la ciutat de València (competència de la Generalitat Valenciana).

Projecte

IMPULSO VLCi

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent · Contaminació Mediambiental · EMT

+ dades

  • 40 equips embarcats en la flota municipal
  • 2 punts d’accés Wi-Fi exterior per a cada una de les dos cotxeres
  • Monitorització en temps real dels paràmetres de mesura dels vehicles
  • Informació geogràfica i temporal de cada mesura capturada
  • Configuració remota dels dispositius embarcats