El projecte de plataforma VLCi, planejat estratègicament en 2013, i l’execució del qual va començar al Juliol de 2014, és un sistema avançat d’emmagatzemament i computació que permet als gestors municipals recopilar en un sol reposador gran quantitat d’informació, analitzar-la per mitjà de ferramentes avançades de Big Data i extraure conclusions a través de quadres de comandament que servisquen d’ajuda als gestors municipals per a la presa de decisions.

La plataforma VLCi, ha sigut la primera plataforma de ciutat intel·ligent desplegada a Espanya que complix amb l’estàndard europeu FIWARE, recopila tot tipus d’informació provinent dels sistemes de l’Ajuntament de València i dels sistemes i dispositius desplegats en la ciutat.

Projecte

Plataforma VLCi

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

PRINCIPALS

FUNCIONS

  • Adquisició d’informació. Arreplega dades de sensors i dels sistemes d’informació dels diferents Servicis de l’Ajuntament de València.
  • Distribució de la informació. Gestió de grans volums d’informació de múltiples fonts.
  • Emmagatzemament i anàlisi de la informació. Anàlisi estadística i predictiva. Anàlisi Big Data.
  • Presentació de la informació. Generació d’Informes. Quadres de Comandament. Gestió de dades obertes.