Este projecte pilot planteja una gestió més moderna i eficaç del Mercat de Russafa. Les dades que es van extraure dels sensors implementats es van integrar en la Plataforma VLCi per a la seua visualització en Quadres de Comandament.

En tot l’espai municipal es van instal·lar sensors mediambientals interns i externs per a mesurar la temperatura, la humitat, etc… també hi ha sensors de detecció d’aforament, de soroll i de seguretat per mitjà de llums dissuasòries en les portes.

Projecte

Pilot sensors Mercat de Russafa

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

30 SENSORS PER A MESURAR I MONITORITZAR

  • Capacitat
  • Temperatura i humitat en totes les seccions del mercat
  • Nivells de soroll fora del mercat
  • Llums dissuasòries en portes principals (de nit)