L’Assemblea General de l’ONU va adoptar al setembre de 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat.

Els objectius d’esta agenda es monitoritzen a través de l’organització SDSN: Sustainable Development Solutions Network i a Espanya a través de REDS: Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible.

Els ODS comporten un esperit de col·laboració i pragmatisme per a triar les millors opcions a fi de millorar la vida, de manera sostenible, per a les generacions futures.

Projecte

Certificació ISO 37120

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

Objectius

de desenvolupament sostenible

Proporcionen orientacions i metes clares per a la seua adopció per tots els països de conformitat amb les seues pròpies prioritats i els desafiaments ambientals del món en general.