Esta actuació és específica per a la protecció d’un espai tan singular com el Centre Arqueològic de l’Almoina de València. La protecció d’este entorn inclou el desplegament d’una estació meteorològica que enllaçarà amb els sensors de temperatura i humitat que ajudaran a mantindre les condicions ambientals correctes en el museu per a garantir la correcta conservació de les restes arqueològiques. També es millorarà la seguretat, a través de sensors de presència i videovigilancia.

Estes dades obtinguts en temps real i transmesos a la plataforma VLCi permetran una monitorització i alarmat en temps real de les condicions ambientals del Museu. Es podran visualitzar per mitjà de quadres de comandament o a través del Geoportal de l’Ajuntament. A més, es podran generar KPIs interns per a conéixer l’evolució dels paràmetres claus de la instal·lació.

Projecte

Impulso VLCi

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent · Patrimoni Artístic i Històric

Sensors

desplegats

  • 21 sensors de temperatura i humitat.
  • 8 sensors d’il·luminació.
  • 2 sensors de radiació UV.
  • 3 sensors de gasos (NO, CO, O3, SO2, NO2) .
  • 1 sensor de CO2.
  • 10 detectors de presència.
  • 10 detectors d’apertura/rotura de vitrines.
  • 5 càmeres de vigilància motoritzades.