En esta projecte es relaciona el soroll de la Plaça del Tossal amb la intensitat lumínica de l’enllumenat de la plaça. D’esta manera, davant d’un augment del soroll en la plaça, la intensitat de la llum disminuïx.

Esta integració entre els sonòmetres i l’enllumenat per mitjà de  la plataforma de ciutat  permitirá atenuar les molèsties de soroll que patixen els veïns de la mencionada plaça.

Projecte

Plaça del Tossal

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent · Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental

MILLORA EN EL BENESTAR CIUTADÀ

Esta funcionalitat bàsica pot ser ampliada posteriorment per a alertar les autoritats o reflectir les fites rellevants en un informe. A més tota la informació de soroll pel simple fet de ser gestionada per la plataforma VLCi, s’emmagatzemarà en el BigData de la mateixa, amb la qual cosa es podran realitzar estudis futurs sobre les dades històriques.