Nova aplicació de gestió del fons social per a llars en risc d’exclusió hídrica i interconnexió entre els sistemes d’informació de l’Ajuntament i EMIVASA (Empresa Mixta Valenciana d’Aigües).

Esta actuació, conjunta entre Cicle Integral de l’Aigua / Emivasa i Servicis Socials, simplificarà la gestió de la sol·licitud del bo social parar el subministrament d’aigua.

La intenció és que s’estenga també a altres subministraments: energia elèctrica i gas. A més de simplificar la gestió de la sol·licitud, es reduirà el possible nivell de frau, per exemple: sol·licituds il·legítimes del bo social.

Projecte

IMPULSO VLCi

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent · Cicle Integral de l’Aigua

INDICADORS DE RENDIMENT

Permetrà monitorització a través d’indicadors de rendiment que mesuraran el núm. de bons sol·licitats, núm. de bons rebutjats (desglossats per motius del rebuig) , núm. de bons concedits, etc. A més, possibilitarà la inclusió del servici de sol·licitud en el catàleg de la seu electrònica de l’Ajuntament de València com un tràmit més.