El projecte EDUSI sorgeix de la necessitat de donar-li una estructura tècnica coherent a la xarxa de telecomunicacions del Barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França de València, que permeta la connectivitat entre els seus diferents edificis públics, per a afegir-los a la xarxa municipal existent.

L’estructura dissenyada permet ampliacions futures i dota de servei Wifi municipal a diferents zones rellevants per a l’economia de la ciutat i els seus ciutadans, oferint així connectivitat i serveis intel·ligents en els espais públics i edificis municipals.

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C VALÈNCIA) està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional-FEDER en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE).  L’import total d’actuacions executar és de 30 milions d’euros, dels quals la meitat provenen de Fons Comunitaris.

Les línies d’actuació de l’estratègia es basen en un enfocament integrat dels aspectes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics, socials i participatius.

Proyecto

EDUSI

Servicio

Servici de Ciutat Intel·ligent

Fibra óptica

municipal

En este projecte s’ha dotat de Fibra Òptica municipal a 8 edificis municipals del barri Cabanyal-Canyamelar amb

  • 360 metres de canalització nova
  • 7360 metres de Fibra Òptica de 64FO monomode
  • Es dota d’una xarxa GPON a 9 quadres d’enllumenat del barri
  • S’instal·len 15 nous punts wifi per a millorar la cobertura en els diferents edificis municipals
  • 35 Punts wifi repartits en el passeig marítim connectats per antenes de radioenllaç a la posta sanitària.

Edificis connectats

Els edificis connectats són el Cicle integral de l’Aigua, la central de la Policia Marítima, Museu de l’arròs, Biblioteca de la Reina, Junta Districte Marítim, Centre Sant Pere 35, Mercat del Cabanyal, Musical, Junta Municipal i la Posta Sanitària.
Com a part de la instal·lació de la xarxa wifi, es doten a més d’equips wifi als edificis Museu de l’arròs, Biblioteca de la Reina, Junta Districte Marítim, Centre Sant Pere 35, Musical, Junta Municipal i el Passeig Marítim.

Equipament instal·lat

L’equipament instal·lat són els racks i l’electrònica de xarxa en EL Cicle integral de l’Aigua i la central de la Policia Marítim així com a cadascun dels edificis, les antenes wifi i el cablejat UTP a l’interior dels edificis així com els punts d’accés en el passeig marítim.

S’han instal·lat els sistemes GPON als armaris d’enllumenat públic, en estrela amb la capçalera ÒLT.

L’accés a les noves tecnologies és un element clau per a facilitar el desenvolupament i la integració dels ciutadans en un món cada vegada més connectat. L’Ajuntament de València el potencia mitjançant l’alfabetització i formació digital, la millora de les infraestructures d’internet, la generació de solucions, aplicacions i instruments digitals que dinamitzen activitats relacionades amb la integració social i cultural (formació, cultura, oci, atenció a les persones), mobilitat sostenible (regulació de trànsit, transport públic i sostenible, informació en espais públics), reurbanització (sensorització, informació, xarxes wifi), foment de l’activitat econòmica (comerç i turisme), habitatge (comunicació i teleassistència) i governança (informació, transparència, gestió i participació) .