Una de les funcions de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent és la col·laboració en la transformació dels servicis municipals. Concretament, en la confecció de plecs tècnics. Esta col·laboració es materialitza en la inclusió de determinades “Clàusules Smart” encaminades a l’obtenció d’informació d’interés que puga ser processada per la Plataforma de Ciutat.

L’Oficina de Ciutat Intel·ligent assumix la generació d’un informe sobre la inclusió de les Clàusules Smart en els contractes susceptibles d’adoptar-les.

Projecte

Clàusules Smart

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

Eficiència i

transparència

Per mitjà de la informació dels servicis municipals es pot avaluar l’eficàcia i eficiència dels mateixos. Disposar d’esta informació permet obtindre indicadors de rendiment, identificar sinergies, així com la possibilitat d’oferir informació transparent a la ciutadania, avançant en l’objectiu d’aconseguir una gestió més eficient i integrada de ciutat.

A fi d’avançar cap a una ciutat més oberta, eficient i sostenible, tot aquell servici que estiga preparant un plec tècnic del que es puguen obtindre dades susceptibles de ser utilitzats com a indicadors de valor per a la ciutadania o l’Ajuntament, pot sol·licitar a l’Oficina de Ciutat Intel·ligent un informe d’inclusió de “Clàusules Smart”.