La Recomanació ITU-T L.1603, “Indicadors claus d’exercici per a ciutats intel·ligents i sostenibles“, que va ser aprovada com a esborrany a l’abril 2016, té com a objectiu mesurar la intel·ligència i sostenibilitat de la ciutat i ha sigut desenvolupada en conjunt amb la ITU, UNECE  i altres organitzacions del sistema de les Nacions Unides. La recomanació defineix un conjunt d’indicadors útils per a quantificar l’èxit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Ciutat (SDGs).

La ciutat de València va ser seleccionada com a ciutat de referència per a avaluar la idoneïtat d’esta nova recomanació. En este sentit, València ha col·laborat amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) oferint retroalimentació sobre el procés d’avaluació i ha contribuït a la millora de la pròpia normativa.

Projecte

Certificació ITU · Avaluació del acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs)

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

CIUTAT PIONERA

Gràcies al coneixement adquirit i a la col·laboració dels Servicis implicats, la Ciutat de València, ha pogut omplir els indicadors proposats i està en disposició de certificar-se en esta recomanació per a l’any 2019.