València va obtindre del World Council on City Data (WCCD) la Certificació ISO 37120 “Desenvolupament sostenible en les ciutats. Indicadors per als servicis urbans i la qualitat de vida” amb nivell Platí.

El certificat, el més elevat que atorga la institució en matèria de Desenvolupament Sostenible en les Ciutats, avalua més de 100 indicadors homogenis que mesuren l’eficiència dels servicis públics i qualitat de vida de la ciutadania.

Esta fita suposa un pas més en l’estratègia de València Ciutat Intel·ligent que perseguix la transformació de València en una ciutat sostenible, transparent i oberta.

Diferents indicadors relacionats amb les àrees claus de les ciutats intel·ligents, Economia, Governança, Entorn, Mobilitat i Benestar Ciutadà, es reflectixen en esta norma, que permet comparar a nivell mundial a València amb altres ciutats.

Projecte

Certificació ISO 37120

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent

Nivell

platí

El portal de Dades Oberts del WCCD (WCCD Global Cities Registry (TM)) proporciona una visió comparativa entre ciutats, permetent als ciutadans seleccionar i comparar indicadors, mesurar el seu progrés en el temps i extraure lliçons comparatives d’altres ciutats tant a nivell local com a nivell global. L’estudi dels indicadors permetrà establir llaços de col·laboració entre ciutats, intercanvi de coneixement i la gestió del bon govern.